Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Wykonujemy operaty wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest rodzajem zezwolenia, które umożliwia:

 • szczególne korzystanie z wód
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • przeprowadzanie działań, które mogą oddziaływać na stan wód oraz gospodarkę wodno ściekową

Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, a niezbędnym opracowaniem do uzyskania pozwolenia jest operat wodnoprawny.

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. oferuje specjalistyczne usługi w zakresie wykonywania operatów wodnoprawnych.

Operat wodnoprawny jest dokumentem, który składa się z dwóch części:

 • opisowej, zawierającej:
  • informacje o zakładzie ubiegającym się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego siedziby i adresu,
  • opis celu oraz zakresu zamierzonego wykorzystywania wód,
  • wykaz typów urządzeń pomiarowych,
  • prezentację stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych (z uwzględnieniem siedzib i adresów ich właścicieli),
  • wykaz obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
  • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • informacje o wpływie gospodarki wodnej inwestycji na wody gruntowe,
  • plan rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
  • dane o ochronie przyrody.
 • graficznej, zawierającej:
  • plan urządzeń wodnych wraz z obszarem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wzbogacony o symbole nieruchomości wraz z ich powierzchnią, co zostaje zamieszczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu,
  • przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych i koryt wody płynącej na terenie oddziaływania tych urządzeń,
  • rysunki rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  • schemat urządzeń wodnych (funkcjonalny lub technologiczny).

Operat wodnoprawny umożliwiający uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, dodatkowo powinien uwzględnić:

 • wielkość poboru wody: maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,
 • opis techniczny urządzeń do poboru wody,
 • wykaz rodzajów urządzeń do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 • opis zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA:

 

foto-do-ofert2

Przedstawimy KONKURENCYJNĄ ofertę współpracyPozbądź się kłopotu i oszczędzaj.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony