Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Informacja o wytwarzaniu odpadów

Wytwórca odpadów, czyli każdy przedsiębiorca (np.: prowadzący warsztat samochodowy, stację obsługi samochodów, zakład rzemieślniczy, stację paliw itp.), zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo od 5 Mg do 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Zawartość informacji o wytwarzanych odpadach określa art. 20.4. ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 79b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243), jeżeli wytwórca odpadów prowadzi działalność bez przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami podlega karze pieniężnej.

Oferujemy Państwu sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach dla właściwego organu. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości.Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub złożenie Zapytania ofertowego.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony