Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Outsourcing środowiskowy

PROPONUJEMY NASZYM KLIENTOM CAŁOŚCIOWĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

Nadzór prawny i merytoryczny nad obowiązkami Klienta z zakresu ochrony Środowiska:

 • ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska,
 • pomoc w wypełnieniu zarządzeń i zaleceń pokontrolnych urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid, starostwa, gminy
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością:

 • naliczanie opłaty środowiskowej,
 • naliczanie opłaty produktowej,
 • sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
 • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,
 • ewidencja emisji gazowo-pyłowych do powietrza,
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach,
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza, na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz na emisję ścieków do gruntów, wód lub do kanalizacji, wód opadowych i roztopowych do gruntów lub wód,
 • uzgodnienia z właściwymi organami ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami (pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk odpadów),
 • prowadzenie pełnej ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach,
 • pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku,
 • doradztwo środowiskowe sytuacji incydentalnych wraz z uzgodnieniami z organami ochrony środowiska (awarie środowiskowe, wycinka drzew, konsultacje społeczne itp),
 • składanie sprawozdań KOBIZE

OFERUJEMY WYKONANIE AKREDYTOWANYCH BADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • pobieranie próbek środowiskowych do badań,
 • usługi analityczne w zakresie badań wód, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych, pyłów, gazów, środków spożywczych i innych obiektów badań,
 • usługi pomiarowo-badawcze w zakresie emisji i imisji substancji w powietrzu oraz emisji i propagacji hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w środowisku

DLACZEGO MY ?

Pozwolimy Ci zaoszczędzić pieniądze związane z wysokimi karami i kosztami badań, przejmiemy za Ciebie kłopoty i obowiązki związane z wywiązywaniem się z przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Gwarantujemy pełną poufność przekazanych danych niezbędnych do obsługi doradczej związanej z ochroną środowiska.

JAK DZIAŁAMY ?

Proponujemy spotkanie w celu identyfikacji wymagań środowiskowych, w wyniku którego Nasz Specjalista stworzy ofertę obsługi dostosowaną bezpośrednio do Państwa potrzeb.

PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA:

 

foto-do-ofert2

Przedstawimy KONKURENCYJNĄ ofertę współpracyPozbądź się kłopotu i oszczędzaj.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony