Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wytwórca odpadów, czyli każdy przedsiębiorca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska i dodatkowo wymagania określone w art. 18 ustawy o odpadach.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243).

Oferujemy Państwu sporządzenie wniosku do właściwego organu o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz uzyskanie przedmiotowego pozwolenia. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości.Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub złożenie Zapytania ofertowego.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony