Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Pozwolenie zintegrowane

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo. opracowuje wniosek o wydanie nowego lub zmianę pozwolenia zintegrowanego w oparciu o przepisy Prawa Ochrony Środowiska. Wniosek ma na celu wyraźne podkreślenie zintegrowanego podejścia firmy do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Wprowadzenie pozwolenia zintegrowanego wynikło z dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej (dyrektywy Rady 96/61/WE) w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. W/w pozwolenia wymagają instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę działalności, mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości. Przy opracowywaniu dokumentacji jest uwzględniana tak zwana najlepsza dostępna technika (BAT). Wniosek o pozwolenie sporządza się z uwzględnieniem materiału udostępnionego przez Ministerstwo Środowiska pn. "Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego".

Dotyczy między innymi takich gałęzi przemysłu:

• Przemysł energetyczny, chemiczny i mineralny

• Produkcja i obróbka metali

• Obiekty utylizacji odpadów

• Produkcja masy włóknistej

• Ubój zwierząt

• Produkcja i przetwórstwo produktów spożywczych

• Produkcja wyrobów mleczarskich

• Hodowla drobiu, trzody chlewnej

• Innych rodzajów działalności, które generują zanieczyszczenia będące zagrożeniem dla środowiska.

Nasi Specjaliści w ramach przygotowywania wniosku o pozwolenie zintegrowane dokonują pełnej analizy oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska, z punktu widzenia prawa ochrony środowiska jest to bardzo istotny dokument. Dlatego też powinien być sporządzony przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają profesjonalne opracowywanie pozwoleń zintegrowanych oraz pomogą w prowadzeniu procesu uzyskania decyzji środowiskowej.

PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA:

 

foto-do-ofert2

Przedstawimy KONKURENCYJNĄ ofertę współpracyPozbądź się kłopotu i oszczędzaj.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony