Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Każdy przedsiębiorca, który jest wytwórcą odpadów w rozumieniu prawa (np.: prowadzący warsztat samochodowy, stację obsługi samochodów, zakład rzemieślniczy, stację paliw itp.), zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) jest w obowiązku uzyskać decyzję zatwierdzającą program, zgodnie z którym będzie prowadzona gospodarka odpadami niebezpiecznymi, szczególnie w przypadku wytwarzania odpadów niebezpieczne w ilościach powyżej 0,1 Mg (100 kg) do 1 Mg rocznie.

Zawartość programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi została określona w art. 20 ustawy o odpadach.

Ważność decyzji zatwierdzającej program, w ramach którego prowadzona będzie gospodarka odpadami niebezpiecznymi wynosi nie więcej niż 10 lat, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243).

Art. 79b ust. 1 pkt. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) określa, iż wytwórca odpadów prowadzący działalność bez uzyskania odpowiedniej zgody zatwierdzającej program, który określa w jaki sposób prowadzona będzie gospodarka odpadami niebezpiecznymi, obciążony będzie karą pieniężną.

W ramach naszych usług podejmujemy się sporządzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenia wniosku do odpowiedniego organu o zatwierdzenie tego programu i uzyskanie decyzji zatwierdzającej przedmiotowy program. W razie pytań o pozostałe możliwości bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości, zachęcamy do kontaktu.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony