Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

System jakości

 

Laboratorium od 1998 roku posiada akredytację.Certyfikat Akredytacji Laboratorium nr AB 213, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań. W 2005 roku podpisano umowę sublicencyjną z Polskim Centrum Akredytacji na mocy której, laboratorium jest uznanym laboratorium międzynarodowym i ma uprawnienia do stosowania połączonego znaku PCA/ILAC-MRA.

Laboratorium akredytowane w zakresie badań wód, ścieków, wyciągów wodnych, osadów, odpadów, gleb/gruntów.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony