5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz.1101.Wprowadzona zmiana nakłada obowiązek przedłożenia organom ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego Raportu Początkowego.

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni ścieków,składowisk odpadów,zakładów przemysłowych polegającą na wykonaniu ekspertyzy zapachowej.

OBiKŚ Sp. z o.o. oferuje wykonanie testów zgodności dla odpadów, w pełnym zakresie parametrów, we własnym laboratorium, akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version