Nasza historia


Nasza historia

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. jest uznaną wiodącą w kraju firmą, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska. Początek działalności firma odnotowała w 1958 roku. Przy istniejącym wówczas Oddziale Inspekcji Ochrony Wód Wydziału Gospodarki Wodnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach powstało laboratorium. Po reformie administracyjnej kraju w 1974 roku Laboratorium zostało przekształcone w Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, zakład budżetowy Urzędu Wojewódzkiego. Z dniem 1 października 2007 roku Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasza misja


Nasza misja

Celem działalności OBIKŚ Sp. z o.o. jest pomoc Klientom w dopełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów związanych z ochroną Środowiska i wskazaniem rozwiązań, które z punktu widzenia przedsiębiorstwa i prowadzonych inwestycji są najkorzystniejsze.

Firma posiada własne Laboratorium Badawcze, wykonujemy akredytowane badanie próbek: wód, ścieków, gleb, osadów, ściekowych, pyłów, gazów, a także pomiary hałasu i emisji do powietrza, co umożliwia nam całościową obsługę przedsiębiorstw w zakresie outsourcingu środowiskowego. Jako firma posiadająca wysokie kompetencje i długoletnie doświadczenie, cieszymy się uznaniem organów ochrony środowiska.

 

Nr KRS: 0000288674
NIP: 634-013-62-91
REGON: 001331638

Bank: ING Bank Śląski O/Katowice
Nr konta: 86 10501214 1000 0007 0000 6141

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version