Optymalna gospodarka odpadami stanowi jedną z istotniejszych dziedzin ochrony środowiska,. Działania w tym zakresie związane są z zapobieganiem powstawaniu odpadów, redukcją ich wielkości oraz przekształceniem istniejących odpadów w mniej szkodliwe.

Prowadzenie gospodarki odpadami wiąże się z wykorzystywaniem zasobów środowiska naturalnego, związku z czym na Przedsiębiorcy spoczywa obowiązek pozyskania stosownych pozwoleń oraz uiszczania opłat. Nasza firma może Państwa odciążyć we wszelkich pracach związanych z prawidłową gospodarką odpadami, uzyskamy dla Państwa stosowne pozwolenia i decyzje środowiskowe.

Posiadamy własne Akredytowane Laboratorium Badawcze, gdzie przeprowadzamy badania próbek: wód, ścieków, gleb, osadów, ściekowych, pyłów, gazów, a także pomiary hałasu i emisji do powietrza. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu kompleksową obsługę podczas wypełniania Państwa zobowiązań środowiskowych.

W ramach współpracy wykonujemy dokumentację z zakresu ochrony środowiska:

 

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version