Wytwórca odpadów, czyli każdy przedsiębiorca (np.: prowadzący warsztat samochodowy, stację obsługi samochodów, zakład rzemieślniczy, stację paliw itp.), zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo od 5 Mg do 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
Zawartość informacji o wytwarzanych odpadach określa art. 20.4. ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 79b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243), jeżeli wytwórca odpadów prowadzi działalność bez przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami podlega karze pieniężnej.

Oferujemy Państwu sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach dla właściwego organu. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub złożenie Zapytania ofertowego.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version