Wytwórca odpadów, czyli każdy przedsiębiorca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska i dodatkowo wymagania określone w art. 18 ustawy o odpadach.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243).

Oferujemy Państwu sporządzenie wniosku do właściwego organu o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz uzyskanie przedmiotowego pozwolenia. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub złożenie Zapytania ofertowego.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version