Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/Operat ochrony powietrza
Operat ochrony powietrza sporządza się w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).

Zawartość operatu ochrony powietrza wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza określa art. 184, 220, 221 i 222 ustawy.

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, za wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 220 ust. 2 ustawy.

Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska określają rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880) oraz z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881):

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z art. 188 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).

Zgodnie z art. 292, pkt. 1 i 293 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150), w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze środowiska ponosi podwyższone o 500% opłaty za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów.

Oferujemy Państwu sporządzenie wniosku do właściwego organu o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz uzyskanie przedmiotowego pozwolenia. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub złożenie Zapytania ofertowego.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version