Laboratorium od 1998 roku posiada akredytację.Certyfikat Akredytacji Laboratorium nr AB 213, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań. W 2005 roku podpisano umowę sublicencyjną z Polskim Centrum Akredytacji na mocy której, laboratorium jest uznanym laboratorium międzynarodowym i ma uprawnienia do stosowania połączonego znaku PCA/ILAC-MRA.

Laboratorium akredytowane w zakresie badań wód, ścieków, wyciągów wodnych, osadów, odpadów, gleb/gruntów.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version