OBiKŚ Sp. z o.o. oferuje wykonanie testów zgodności dla odpadów, w pełnym zakresie parametrów, we własnym laboratorium, akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. OBiKŚ Sp. z o.o. znajduje się w utworzonym przez Ministerstwo Środowiska, wykazie podmiotów prowadzących badania właściwości odpadów zgodnie z:

 

Podstawą każdej klasyfikacji są odpowiednio dobrane kryteria o charakterze fizykochemicznym, biologicznym, technologicznym, ekonomicznym np.:

 • źródło pochodzenia – sfera powstawania,
 • kryterium surowcowe,
 • stan skupienia,
 • skład chemiczny,
 • toksyczność,
 • stopień zagrożenia dla środowiska,
 • stopień przydatności (branżowej) do dalszego wykorzystania.

Odpady klasyfikuje się w zależności od źródeł powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

 

Klasyfikacja odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikuje je, w zależności od źródła ich powstawania, na 20 grup.

Oferujemy:

 • wykonanie testów zgodności odpadów
 • opracowanie opinii ekologicznych o właściwości odpadów wraz z klasyfikacją
 • opracowanie wyników badań
 • opracowanie podstawowych charakterystyk odpadów

Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać szerszą informacje na temat badania odpadów, testów zgodności, opracowań wyników badań można skorzystać z przygotowanego formularza kontaktowego lub napisać na adres e-mail: obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version